vienalapė blastocista

vienalapė blastocista
vienalapė blastocista statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis unilaminaris ryšiai: platesnis terminasblastocista siauresnis terminasblastocistos ertmė siauresnis terminastrofoblastas siauresnis terminasvidinė ląstelių masė

Nomina anatomica, histologica et embryologica veterinaria / Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra. – Kaunas : Candela. . 1998.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • vienalapė blastocista — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis unilaminaris ryšiai: platesnis terminas – pradiniai priedai siauresnis terminas – blastocistos ertmė siauresnis terminas – trofoblastas siauresnis terminas – vidinė ląstelių masė …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • blastocista — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis; Blastula ryšiai: platesnis terminas – blastulės susidarymas siauresnis terminas – dvilapė blastocista siauresnis terminas – trilapė blastocista… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Blastocystis — blastocista statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis; Blastula ryšiai: platesnis terminas – blastulės susidarymas siauresnis terminas – dvilapė blastocista siauresnis terminas – trilapė… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Blastula — blastocista statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis; Blastula ryšiai: platesnis terminas – blastulės susidarymas siauresnis terminas – dvilapė blastocista siauresnis terminas – trilapė… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Blastocystis unilaminaris — vienalapė blastocista statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis unilaminaris ryšiai: platesnis terminas – blastocista siauresnis terminas – blastocistos ertmė siauresnis terminas –… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Blastocystis unilaminaris — vienalapė blastocista statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Blastocystis unilaminaris ryšiai: platesnis terminas – pradiniai priedai siauresnis terminas – blastocistos ertmė siauresnis terminas – trofoblastas siauresnis terminas –… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • Adnexa initialia — pradiniai priedai statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Adnexa initialia ryšiai: platesnis terminas – žmogaus vaisiaus plėvės siauresnis terminas – chorioalantojis siauresnis terminas – dvilapė blastocista siauresnis terminas –… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • pradiniai priedai — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Adnexa initialia ryšiai: platesnis terminas – žmogaus vaisiaus plėvės siauresnis terminas – chorioalantojis siauresnis terminas – dvilapė blastocista siauresnis terminas – nesubrendęs gaurelinio… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • Cavum blastocystis — blastocistos ertmė statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Cavum blastocystis ryšiai: platesnis terminas – vienalapė blastocista …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • blastocistos ertmė — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Cavum blastocystis ryšiai: platesnis terminas – vienalapė blastocista …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”